מוצר החודש

למכירה – מלונה לכלב

מוצר חדש מבית פלציב אריזות

חומר גלם מיוחד – מסוג פאנלו

ניתן להכניס  את שם הכלב על גבי העצם.

לפרטים נוספים: 04-6062905