ה"סילונט"

בשעה טובה פלציב מצטרפת לעידן של "חיתוך במים "

ה"סילונט" היא מכונה ממוחשבת לחיתוך צורתי באמצעות סילון מים ומסוגלת לחתוך מגוון רחב מאוד של חומרים (אפילו מתכות ).

ה"סילונט" מקפיצה את יכולת התגובה של פלציב אריזות לבקשות ייחודיות ודחופות ומוסיפה כלי נוסף לארגז הכלים הקיים והרחב של פלציב .

שימוש ב"סילונט" פותח עולם חדש של יכולות ומחכה לבקשות שלכם.

נשמח להתכבד בהזמנות וגם להיענות לאתגרים חדשים.